PráceOhlédnutí za rokem 2018

Ohlédnutí za rokem 2018

Přelom roku bývá událostí, kdy sčítáme a počítáme co se událo za posledních 365 dní. A proto jsem se rozhodl sepsat co mi z hlediska profesního rok 2018 přinesl.

OSVČ na plný úvazek

Od začátku roku jsem začal sbírat postupně zakázky a zákazníky k tomu, abych v polovině roku mohl podat výpověď ze zaměstnání a z vedlejší výdělečné činnosti se mohla stát hlavní. Byl to pro mě krok do neznáma a velká zkušenost. Od té doby poskytuji IT konzultaci a podporu více zákazníkům, včetně firem, se kterými jsem dříve byl v kontaktu v rámci předchozího zaměstnání.

Kamera, klapka, akce

Ze záliby se postupně stal další zdroj příjmů. Ovšem stále není natáčení hlavní činností, kterou se zabývám, a vždy to bude více zájmem, než obživou. Přesto jsem se v průběhu roku dostal k několika zajímavým zakázkám a projektům.

Natáčení systému Optitrack Renault Trucks

Jeden z mých prvních větších projektů. Scénář i režie se tvořila na místě tak nějak na koleně. Jako druhou kamerou jsem přizval Prokopa Steinera, což se hned ze začátku začalo vyplácet. Ve chvíli příjezdu jsem totiž zjistil, že můj nabíjecí kabel ke kameře je vadný a tudíž kamera, která předchozí noc strávila v nabíječce, není nabitá vůbec. Po nabití z autozapalovače probíhal zbytek natáčecího dne hladce.

Výstupem mělo být pseudo-instruktážní video popisující jízdu se zapnutým systémem Optitrack a bez něj. Délka výstupu byla stanovena na cca 2 minuty.

Záběry natáčeny vesměs ve FHD 100fps, a 4K 25fps, export do FHD 25fps.

Natáčení Renault Trucks & MKR Technology Adventure days 2018

Po dobu akce jsme zajišťovali natáčení a focení akce společně s tiskem skupinových fotografií přímo na místě, které byly předávány návštěvníkům jako suvenýr. Byť nám okolnosti a počasí ne vždy přálo, podařilo se nám nakonec sestříhat video obsahující víceméně vše, co na se na akci dělo.

Z každé chyby je dobré se poučit pokud možno, vytěžit z ní zkušenost. Tato akce byla zkušeností plná. I po technické stránce, neboť veškerá technika dostala ve velmi prašném prostředí opravdu hodně zabrat.

Natáčení videoklipu k písni Bublina od skupiny Pryor

V průběhu roku jsem si poprvé vyzkoušel natáčení hudebního klipu. První fáze natáčení, kdy se natáčely jen záběry kapely, proběhla během benefičního koncertu pro Honzíka, na jehož konto věnovala kapela svůj honorář, s mým přáním pak i ten můj. Další fáze pak proběhla v průběhu září, kdy se natáčel „příběh“ klipu dle scénáře, který si kapela sama dodala. Byť bych možná některé věci natočil dnes jinak, vede si videoklip dobře. I proto pak vzniklo krátké behind the scene doplňující video.


Když web praská ve švech

Byl jsem osloven skupinou nadšených studentů, kteří stojí za úspěšným projektem Na den pod zem, abych jim pomohl vyřešit několik technických problémů, se kterými se potýkali během předchozích let. O svůj web, který je budován pomocí mnoha doplňků a pluginů na platformě wordpress, se starají sami. Pomohl jsem jim nasadit dnes již naprosto nutný SSL certifikát pro komunikaci skrze HTTPS.

Tím největším problémem, se kterým bojovali byla rezervace na termíny samotné akce. Rezervaci spouštěli pokaždé ke konkrétnímu datu a času, ve který se na jejich web nahrnula polovina Prahy a zapříčinila webu stavěném na, pro tento účel naprosto neoptimalizovaném, wordpressu velké potíže, které vyústily ve velmi rychlý pád.

Za tímto účelem jsem pro tento projekt napsal vlastní rezervační systém na čistém PHP ve spojení s MySQL. Co nejkratší, co nejmenší, co nejjednodušší, co nejoptimalizovanější tak, aby si s nárazovým návalem poradil webserver hravě. Ve chvíli prvního spuštění obsloužil systém téměř 1400 návštěv, v osudový moment odemčení rezervací obsloužil 600, přičemž špička současných unikátních návštěv dosáhla 350 uživatelů v jeden moment. Druhá vlna rezervací pak znamenala návštěv 1550, ve chvíli odemčení rezervací pak 327 s maximem 140 uživatelů v jeden moment.

Web až na dvě drobné chyby fungoval bezvadně. První chybou byl špatný výpočet volných míst na informačním widgetu v úvodu aplikace. Naštěstí se jednalo o doplňkovou informaci, kterou jsem po prvních minutách od spuštění obratem vypnul.

Druhou chybou bylo vynechání zámku databáze při kontrole volných míst a samotného zapsání účastníka. Tím v jednom jediném případě došlo, že dva uživatelé se při registraci a tím pádem i spuštění skriptu na webu dokázali trefit mezi tři řádky skriptu tak, že u obou uživatelů první podmínka, kontrolující zaplněnost termínu prošla v případě posledního volného místa a následně další řádek skriptu zapsal do databáze oba uživatele. Z celkového počtu bezmála 1800 rezervací tedy vzniklo ve výsledku o jednu více, což nebylo komplikací.

Chytrá malinová domácnost

Na Raspberry PI jsem si letos vyzkoušel stavbu sestavy teploměrů hlídající teploty v akumulační nádrži a na kotli. Raspberry Pi v kombinaci s peticí senzorů ds18b20 zobrazuje aktuální teploty na čtyřech místech akumulační nádrže a současně hlídá teplotu na kotli, aby nepřekročila mez stanovenou uživatelem, čímž zabraňuje přehřátí. O zobrazení se stará chromium v kiosk módu s lokálním apache serverem přímo na RPI. Dotyková 7“ obrazovka umožňuje uživateli upravit teplotní mez, případně vypnout akustický alarm, který zní při překročení mezní teploty.

 

Na 3D tiskárně jsem dotiskl držák umožňující montáž obrazovky do plastového panelu, a obal, který chrání sestavený celek samotného mikropočítače, kontroleru displeje a desky s paticí pro senzory.

 

Díky VPN klientovi plánuji rozšířit systém o upozornění na mobilní zařízení s využitím některých z dostupných služeb typu notifymydevice, o druhý hlídaný teplotní snímač a o hlídání spodní teplotní meze pro upozornění uživatele k nutnosti přiložení.

3D tisk

Průšovu i3 MK3 jsem původně zamýšlel jako zajímavou hračku a radost pro své geek srdce. V IT sféře se z ní stává ovšem velmi užitečný pomocník. Jako například držák pro Mikrotik Routerboard řady RB2011 pro montáž do 19“ RACKu, nebo držák AP Cisco AIR-CAP v kombinaci s Cisco kuželovou anténou k montáži na stožár o průměru 43mm. Stejně tak držák Mikrotik RB951 do RACKové lišty.

  

Největším projektem je prozatím tisk držáku stovky kusů čtečky smartkaret gemalto určeného pro montáž do racku. Tento postupně vyvíjím již ve třetí variantě, přičemž první byla testovací poslední dvě jsou reálně dodané a nasazané.

  

A další

Výše zmíněné byly jen vybrané zajímavější projekty, které mi vyplňují čas mezi běžnou pracovní činností, která stále zůstává hlavně v oboru IT podpory a konzultace.

 

Přeji všem šťastný a úspěšný Nový rok 2019!

 

Categories: Práce